werkwijze en waarvoor

Werkwijze

1. Intake

Tijdens het intakeconsult wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Daarbij wordt het voedingspatroon en eetgedrag doorgenomen en wordt besproken welke factoren van invloed zijn hierop. Een intakeconsult duurt ongeveer een uur.

Onze begeleiding heeft het karakter van een samenwerking. Gezamenlijk wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen jouw bereik en wordt in overleg een (voedings)plan opgesteld. Deze krijg je direct mee. Op die manier ontstaat een persoonlijk voedingsadvies.

Onze benadering is niet alleen maar gericht op wat en hoeveel er gegeten wordt. Essentieel is het om ook te kijken naar de factoren die van invloed zijn op uw eetgedrag- en keuzes. Ook op dat terrein worden actiepunten en doelen opgesteld.

2. Vervolgconsulten

Tijdens de begeleidingsperiode zult u regelmatig contact met mij hebben. De contactmomenten tijdens deze begeleidingsperiode vergroten de kans dat u beter in staat bent om uw eetgewoonten en eetgedrag aan te passen. Hierbij wordt de voortgang geëvalueerd en wordt het voedingsplan indien nodig verder bijgesteld.

Afhankelijk van uw hulpvraag kan het contact bestaan uit vervolgconsulten, telefonisch contact of (wekelijks) per mail.

Huisbezoek
Indien u niet in staat bent de praktijk te bezoeken omdat u ziek of niet mobiel bent, is het ook mogelijk dat ik het consult bij u thuis afneem. Uw (huis)arts dient dan op de verwijsbrief te vermelden dat het om een huisbezoek gaat.

Privacy
Als diëtist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. De verwijzer en/of huisarts ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het eind van de begeleiding.

Waarvoor?

U kunt ons bij de volgende diagnosen inschakelen:

  • Overgewicht/obesitas
    • Bij emotie-eten, eetbuien
    • Voor- en natraject bariatrische chirurgie
  • Ondergewicht/ondervoeding/ongewenst gewichtsverlies
  • Diabetes mellitus type 1 en 2
  • Te hoog cholesterolgehalte (hypercholesterolaemie)
  • Te hoge bloeddruk (hypertensie)
  • Maag- en darmproblemen (Fodmap)

Contact

Telefoonnummer

Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op +31 (0)6 17 99 2002