Davida van der Schuit

Davida van der Schuit

Sinds 2010 ben ik trotse eigenaar van Diëtistenpraktijk Davida van der Schuit wat voortkwam uit de behoefte om mijn eigen aanpak en benadering te ontwikkelen. Een aanpak waarbij iemand niks opgelegd krijgt maar handvatten en waarin ik geen strenge ‘weegjuf’ ben, hoewel ik nog altijd hoor de ‘stok achter de deur’ te zijn voor velen. Volkomen begrijpelijk, want begeleiding haalt het vrijblijvende karakter er vanaf wat de kans vergroot dat er werkelijk stappen worden gezet. Stappen die aanvankelijk best oncomfortabel kunnen zijn, maar juist wel bijdragen aan het behalen van de gewenste doelen.

Wat kun je van mijn begeleiding verwachten?
Mijn uitgangspunt is dat iemand de deur uitgaat met het gevoel te weten wat hem of haar te doen staat met het gevoel van vertrouwen dat op den duur te kunnen realiseren.
Een wijzend vingertje heb ik niet, wel een spiegel indien nodig. Erkennen waar je tegen aan loopt en waarin jij jezelf tegenwerkt stelt je in staat om te veranderen en te verbeteren. Mijn benadering is respectvol, nuchter en direct. Dat laatste kan ik niet afleren.

Ik geloof niet in ingewikkelde diëten, sterker nog, het streven is het zo simpel mogelijk te houden, tenzij het vanuit medisch oogpunt nodig is. Juist omdat het veranderen van eetgewoonten (blijvend) bijzonder lastig is. ‘Iedereen weet het immers wel’. Men lijkt vaak te vergeten dat er een gat zit tussen weten en kunnen. Het komt uiteindelijk neer op het aanleren van gezonde vaardigheden, wat oefening vergt en terugval om van te leren. Die ruimte krijg je in het begeleidingsproces, falen doe je nooit zolang je consistent blijft streven naar verbetering. Er is niet 1 knop om, het is een keuze om verandering ten behoeve van de gezondheid na te streven.

Persoonlijk heb ik ook een hekel aan ingewikkelde en wazige voedingsadviezen die niet op feiten gebaseerd zijn. Het drijft je verder weg van een haalbare aanpak die bij jou past. Social media en andere ‘deskundigen’ die in dezelfde vijver vissen strooien ermee. Het moeten veranderen van de voeding is al ingrijpend genoeg in het dagelijks leven. Bovendien stranden 9 van de 10 keer ingewikkelde diëten en krijgt men vervolgens onterecht het gevoel gefaald te hebben.

Ervaring
Genoeg. Inmiddels kan ik zeggen duizenden mensen begeleid te hebben, meestal met succes, niet altijd. Ervaringsdeskundig ben ik ook, zonder mezelf als een inspiratiebron-als-ik-het-kan-kan-jij-het-ook te willen presenteren. De ervaringsdeskundigheid is echter wel van waarde in mijn begeleiding; ik weet hoe moeilijk het kan zijn en nog steeds ben ik geen heilige op leefstijlgebied. Wil ik overigens ook niet worden, het moet leuk blijven. Wel heb ik de regie meer te pakken en dat geeft rust en ruimte. En dit gun ik jou ook!

Aukje Rusticus

Aukje Rusticus

Sinds oktober 2021 vorm ik samen met Davida een team in haar praktijk en houd ik wekelijks spreekuur op de Van Giffenstraat. Met veel plezier begeleid ik mensen bij over- en ondergewicht, diabetes mellitus, een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol en het voortraject bariatrische chirurgie. Tijdens de begeleiding vind ik het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen en is het mijn streven om samen met jou een persoonlijke aanpak op te stellen waarmee het gewenste doel  bereikt wordt. Mijn uitgangspunt is om de aanpak aan te laten sluiten bij jouw voorkeuren en mogelijkheden, waarmee een persoonlijke leefstijl ontwikkeld kan worden waar je de rest van je leven mee toe kunt. Het plan van aanpak wordt dan ook gezamenlijk opgesteld en niet opgelegd.

Ik geloof niet in diëten of een quick fix voor gewichtsafname, simpelweg omdat dit tijdelijk vol te houden is en vrijwel altijd leidt tot terugval. Soms is een specifiek dieet wel nodig, maar dan wel als daar medisch gezien aanleiding toe is.

Een gezonde leefstijl is niet altijd een gemakkelijke opgave (ook niet voor een diëtist) in onze huidige maatschappij waarin (gemaks)voeding bijna altijd voor handen is. Ik denk graag mee in mogelijkheden en streef met mijn tips en adviezen naar een goede balans. Op die manier blijft het ook haalbaar. Mijn benadering kun je als rustig en nuchter beschouwen.