Button: Vergoedingen en tarieven

Tijden

Maandag 9.00-17.30 uur
Dinsdag 9.00-17.30 uur
Woensdag 9.00-17.30 uur
Donderdag 9.00-17.30 uur
Vrijdag 9.00-17.30 uur

Werkwijze

Intake

Tijdens het intakeconsult begin ik met uw eigen wensen en verwachtingen. Daarbij neem ik uw voedingspatroon door en bespreek ik zoveel mogelijk de factoren die van invloed kunnen zijn op uw voedingsgedrag. Een intakeconsult duurt ongeveer een uur.

Mijn begeleiding heeft het karakter van een samenwerking. Samen met u kijk ik naar de mogelijkheden binnen uw bereik. Op die manier staat u er niet alleen voor. Zeer belangrijk in mijn begeleiding is het coachende aspect. Mijn benadering is niet alleen maar gericht op wat u eet en hoeveel. Veel belangrijker en effectiever is het om te kijken naar de factoren die van invloed zijn op uw eetgedrag. Op die manier stel ik een persoonlijk plan met u op.

Vervolgconsulten

Tijdens de begeleidingsperiode zult u regelmatig contact met mij hebben. De contactmomenten tijdens deze begeleidingsperiode vergroten de kans dat u beter in staat bent om uw voedingsgewoonten en voedingsgedrag aan te passen.

Afhankelijk van uw wensen kan het contact bestaan uit vervolgconsulten, telefonisch contact of per mail.

Huisbezoek

Indien u niet in staat bent de praktijk te bezoeken omdat u ziek of niet mobiel bent, is het ook mogelijk dat ik het consult bij u thuis afneem. Uw (huis)arts dient dan op de verwijsbrief te vermelden dat het om een huisbezoek gaat.

Privacy

Als diëtist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. De verwijzer en/of huisarts ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het eind van de begeleiding.